Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TP7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T53
Контакти Записване на часове Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 27.07.2022

 

Център за административно обслужване

3800 Кула,община Кула,област Видин

ул."Възраждане" № 38

тел. : 0938-3-37-71

email : obshtina@kula.egov.bg

Работно време  08:00 -17:00 часа без прекъсване всеки работен ден

Не е необходимо предварително записване на час за посещение на центъра .

Центъра за административно обслужване се намира на страничния вход на Община Кула и е лесно достъпен за хора с увреждания и родители с детски колички

Център-за-Административно-обслужване