Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHL0
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHD2
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHD0

За Общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 04.08.2022

Община Кула се намира в Северозападна България (Видинска област) в най-западната част на Дунавската равнина, на 30 км от областния център град Видин. Територията на общината обхваща два морфологични региона - хълмистата Дунавска равнина и подножието на Стара планина (Предбалкана). Релефът е хълмист и развнине, насечен от долините на реките Тополовец и Чичилска. Средната надморска височина е 295 m над морското равнище.

Община Кула

 

Територията на общината е 279,37 км2, като заема 9,15% от територията на областта.
Границите ѝ са както следва:

  •  север – община Бойница
  •  изток – община Видин;
  •  югоизток – община Грамада;
  •  юг – община Макреш;
  •  запад – община Зайчар - Сърбия