Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KQ5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ4

Транспорт

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 20.04.2022

Транспортна схема

Действащата транспортна схема на община Кула е приета с Решение 213/24.02.2022г. на Обс –гр.Кула
Линиите от транспортната схема на общината се изпълняват от превозвача „Алексиев-91“ – гр. Видин по сключен договор за възлагане на обществения превоз по всички линии. Линиите, които превозвача обслужва, са 9 на брой. Те осигуряват свързаността на населените места от територията на община Кула помежду им, с областния център гр. Видин, и със съседни населени места.

Видин-Кула-Бойница

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия
Видин-Кула-Бойница
Изпълнява се целогодишно-Понеделник -Петък

 

Разстояние

км.

               Час,минути

 

Маршрут

Час,минути

пристига

стои

тръгва

 

пристига

стои

тръгва

 

 

 

7.00

Видин

8.45

00.01

 

4,8

 7.05

00.01

7.06

Новоселци

8.39

00.01

8.40

4,9

7.11

00.01

7.12

Бела Рада

8.32

00.01

8.33

6.9

7.19

00.01

7.20

Войница

8.24

00.01

8.25

16,6

7.39

00.01

7.40

Кула

8.05

00.01

8.06

10,6

7.50

 

 

Бойница

 

 

7.55

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видин -Кула-Старопатица

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия
Видин-Кула-Старопатица

Изпълнява се целогодишно-само в Петък

Разстояние

км.

               Час,минути

 

Маршрут

Час,минути

пристига

стои

тръгва

 

пристига

стои

тръгва

 

 

 

07.30

Видин

9.25

 

 

4,8

07.35

00.01

07.36

Новоселци

09.19

00.01

09.20

4,9

07.41

00.01

07.42

Бела Рада

09.11

00.01

09.12

6.9

07.49

00.01

07.50

Войница

09.05

00.01

09.06

16,6

08.09

00.01

08.10

Кула

08.45

00.00

08.46

13,1

08.25

 

 

Старопатица

 

 

08.30

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видин-Кула/1/

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия
Видин-Кула

Изпълнява се целогодишно-Понеделник -Петък

Разстояние

км.

               Час,минути

 

Маршрут

Час,минути

пристига

стои

тръгва

 

пристига

стои

тръгва

 

 

 

12.15

Видин

15.10

 

 

4,8

12.20

00.01

12.21

Новоселци

15.05

00.01

15.06

4,9

12.27

00.01

12.28

Бела Рада

14.58

00.01

14.59

6.9

12.36

00.01

12.37

Войница

14.50

00.01

14.51

16,6

12.55

 

 

Кула

 

 

14.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видин -Кула /2/

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия
Видин-Кула

Изпълнява се целогодишно-само в Неделя

Разстояние

км.

               Час,минути

 

Маршрут

Час,минути

пристига

стои

тръгва

 

пристига

стои

тръгва

 

 

 

07.30

Видин

9.10

 

 

4,8

07.35

00.01

07.36

Новоселци

09.04

00.01

09.05

4,9

07.41

00.01

07.42

Бела Рада

08.57

00.01

08.58

6,9

07.49

00.01

07.50

Войница

08.49

00.01

08.50

16,6

08.09

 

 

Кула

 

 

08.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видин-Кула-Бойница /1/

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия
Видин-Кула-Бойница

Изпълнява се целогодишно-Понеделник -Петък

Разстояние

км.

               Час,минути

 

Маршрут

Час,минути

пристига

стои

тръгва

 

пристига

стои

тръгва

 

 

 

16.30

Видин

18.15

 

 

4,8

16.35

00.01

16.36

Новоселци

18.09

00.01

18.10

4,9

16.41

00.01

16.42

Бела Рада

17.01

00.01

17.02

6.9

16.49

00.01

16.50

Войница

17.54

00.01

17.55

16,6

17.09

00.01

17.10

Кула

17.35

00.00

17.36

10,6

17.20

 

 

Бойница

 

 

17.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видин-Кула-Бойница /2/

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия
Видин-Кула-Бойница

Изпълнява се целогодишно-само в Събота

Разстояние

км.

               Час,минути

 

Маршрут

Час,минути

пристига

стои

тръгва

 

пристига

стои

тръгва

 

 

 

07.30

Видин

09.15

 

 

4,8

07.35

00.01

07.36

Новоселци

09.09

00.01

09.10

4,9

07.41

00.01

07.42

Бела Рада

09.01

00.01

09.02

6,9

07.49

00.01

07.50

Войница

08.55

00.01

08.56

16,6

08.09

00.01

08.10

Кула

08.35

00.01

08.36

10,6

08.20

 

 

Бойница

 

 

08.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видин-Кула-Бойница / 3/

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия
Видин-Кула-Бойница

Изпълнява се целогодишно-само в Събота

Разстояние

км.

               Час,минути

 

Маршрут

Час,минути

пристига

стои

тръгва

 

пристига

стои

тръгва

 

 

 

16.30

Видин

18.40

 

 

4,8

16.35

00.01

16.36

Новоселци

18.34

00.01

18.35

4,9

16.41

00.01

16.42

Бела Рада

18.27

00.01

18.28

6,9

16.49

00.01

16.50

Войница

18.20

00.01

18.21

16,6

17.09

00.01

17.10

Кула

18.00

00.01

18.01

10,6

17.20

 

 

Бойница

 

 

17.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видин-Кула-Бойница-Кула-Старопатица-Видин

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия
Видин-Кула-Бойница-Кула-Старопатица-Видин

Изпълнява се целогодишно-само в Неделя

Разстояние

км.

               Час,минути

 

Маршрут

Час,минути

пристига

стои

тръгва

 

пристига

стои

тръгва

 

 

 

16.30

Видин

19.08

 

 

4,8

16.35

00.01

16.36

Новоселци

19.02

00.01

19.03

4,9

16.41

00.01

16.42

Бела Рада

18.53

00.01

18.54

6,9

16.49

00.01

16.50

Войница

18.45

00.01

18.46

16,6

17.09

00.01

17.10

Кула

18.27

00.01

18.28

10,6

17.20

00.01

17.21

Бойница

18.16

00.01

18.17

10,6

17.31

00.01

17.32

Кула

18.05

00.01

18.06

13.1

17.48

 

 

Старопатица

 

 

17.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видин-Кула-Старопатица

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия
Видин-Кула-Старопатица

Изпълнява се целогодишно-само в Петък

Разстояние

км.

               Час,минути

 

Маршрут

Час,минути

пристига

стои

тръгва

 

пристига

стои

тръгва

 

 

 

18.15

Видин

20.05

 

 

4,8

18.20

00.01

18.21

Новоселци

19.59

00.01

20.00

4,9

18.26

00.01

18.27

Бела Рада

19.52

00.01

19.53

6.9

18.34

00.01

18.35

Войница

19.46

00.01

19.47

16,6

18.54

00.01

18.55

Кула

19.25

00.01

19.26

13,1

19.10

 

 

Старопатица

 

 

19.10