Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115P4
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115P5
Местоположение Природни ресурси Население Инфраструктура Забележителности

Характеристики на Община Кула

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 06.04.2022

Община Кула се намира в Северозападна България и е една от съставните общини на Област Видин.

Територията на община Кула е сформирана от землищата на 9 населени места (8 села и един град):

  • град Кула
  • селo Големаново
  • село Извор махала
  • село Коста Перчево
  • село Полетковци
  • село Старопатица
  • село Тополовец
  • село Цар-Петрово
  • село Чичил