Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TD7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TT3

Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 26.04.2022

 

  •     Центърът за административно обслужване се намира на страничния вход на Община Кула;
  •     Центърът за административно обслужване е лесно достъпен за хора с увреждания и родители с детски колички.