Z6_PPGAHG800P6970Q5VL84SB10S7
Z7_PPGAHG800P6970Q5VL84SB1062

Побратимени градове

Дата на публикуване: 06.10.2020
Последна актуализация: 15.06.2022

Община-Болевац

 

 

През 2006 година на Тържествено заседание на ОбС  -Кула бе подписано Споразумение за побратимяване на градовете Кула и Болевац.