Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KO6
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IA3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL3

Oбщински предприятия

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 27.04.2022

БКС
В структурата на общината функционира търговско дружество -  общинско предприятие „БКС-Кула“.

То се занимава с комунални услуги, като :

  • строителство и ремонтни дейности на общински обекти и частни имоти
  • озеленяване и поддръжка на зелени площи и градинки
  • чистота
  • сметосъбиране и сметоизвозване
  • снегопочистване
  • траурни дейности
  • туристически и спортни услуги.

Предприятието стопанисва туристическата спалня в гр. Кула и спортния комплекс с фитнес зала, тенис корт и плувен басейн.