Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52K71
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52KN0
Председателство Политическа структура Общински съветници

Състав

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 29.11.2023

Общински съвет - гр. Кула се състои от единадесет общински съветника.

Председател :

Д-р Димитър Цанков

 

Заместник председатели :

1.Ася Дойкова Йотова - Стоянова

2.Зоя Стаменова Дурова

 

Общински съвет

1.Андрей Митков Андреев

2.Ася Дойкова Йотова - Стоянова

3.Владимир Петров Радомиров

4.Владислав Мирославов Георгиев

5.Генади Георгиев Груев

6.Димитър Цанков Георгиев

7.Зоя Стаменова Дурова

8.Любомир Валериев Георгиев

9.Николай Пуев Петров

10.Николай Цанков Ненов

11.Теодора Мирославова Стоянова