Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OA1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KR5

Местоположение

Дата на публикуване: 01.04.2022
Последна актуализация: 04.08.2022

Община Кула е разположена в най-северозападната част на Република България. Средната надморска височина е 295 метра.

Градът е трети по големина в областта след Видин и Белоградчик.

Кула се намира на 30 км западно от Видин и на 13 км от границата със Сърбия, на която се намира контролно-пропускателният пункт Връшка чука.

Територията на общината е 279,37 км2, като заема 9,15% от територията на областта.

Границите ѝ са както следва:

  •     север – община Бойница
  •     изток – община Видин;
  •     югоизток – община Грамада;
  •     юг – община Макреш;
  •     запад – община Зайчар - Сърбия


Територията на община Кула е сформирана от землищата на 9 населени места (8 села и един град):

  •     град Кула;
  •     Селата Големаново, Извор махала, Коста Перчево, Полетковци, Старопатица, Тополовец, Цар-Петрово, Чичил.

На територията на община Кула попадат част от западната Дунавска равнина и части от западните разклонения на Стара планина, като най-западната точка на общината е връх Връшка чука (висок 692м.), част от едноименното възвишение, обявено за защитена местност, с обща площ от 67,6 хектара. Като цяло релефът на община Кула е равнинно-хълмист (северните и североизточните части) и хълмисто-ридов (средните и западни части). Релефът е с добре изразени междудолинни ридове и е прорязан от дерета и от речните долини на реките Тополовец и Чичилска.

 

 Географска карта