Z6_PPGAHG80018CD0Q5VTE3VF10P6
Z7_PPGAHG8001ACC0QLGPRT6C2OA6

Градове партньори

Дата на публикуване: 06.10.2020
Последна актуализация: 26.07.2022

От 2004/2005 година до сега Община Болевац е надежден и близък партньор и приятел на нашата община във всякакви сфери и дейности - административно обслужване , социални услуги ,образование и образователни обмени между училищата и младежките парламенти в Кула и Болевац , културни изяви , празници  и фестивали , в които взимат участие групи и изпълнители от двете съседни общини.