Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP3

Бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 19.07.2022
Бюджет на Община Кула за 2023 година
Дата на публикуване: 21.09.2023

Бюджет на Община Кула за 2022 година
Дата на публикуване: 19.07.2022