Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

Община Кула

Дата на публикуване: 05.01.2021
Последна актуализация: 04.08.2022

град  Кула

Кмет - д-р Владимир Владимиров

тел.: 0938-3-20-20

с. Големаново

Кметски наместник - Гошо Найденов

тел.0885 500 971 / 0938-3-22-79

с. Тополовец

Кметски наместник -Еней Бранков

тел.0889 520 687 / 09335-42-18

с. Извор Махала

Кметски наместник - Станислав Тошков

тел. 0885 500 972 / 0938-3-36-98

с. Старопатица

Кметски наместник -Николай Николов

тел.0885 500 967 / 09336-23-33

с. Коста Перчево

Кметски наместник - Георги Георгиев

тел.0885 500 973 / 0938- 3 -23 -43

с. Цар Петрово

Кметски наместник -Валентин Вътов

тел.0885 500 969 / 09335-42-20

с. Полетковци

Кметски наместник -Илиан Иванов

тел.0884 899 403 / 0938-3-24-92

с. Чичил

Кметски наместник- Цветомир Дамянов

тел.0884 899 467 / 0938-3-20-43