Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP1

В тази секция се публикуват проекта на бюджета за съответната година на община Кула

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 19.07.2022
Проект на бюджет 2022
Дата на публикуване: 21.07.2022