Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TT7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T33

Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 09.05.2022

 

В Центърът за административно обслужване на гражданите са обособени общо шест работни места :

1 Деловодство

1 Строителен техник - ТРБ

1 Социални дейности и благоустрояване

1 Гражданско състояние

1 Главен специалист ЕСГРАОН

1 Каса- МДТ

 

 

Гражданите влизат един по един и се насочват към съответното гише за обслужване.