Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KM4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CB4

Селско стопанство и гори

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.07.2022

 

Дейността „Селско стопанство и гори“  се изпълнява от длъжности към Дирекция "Специализирана администрация " :

 

  •     Земеделие, обслужвано от Старши специалист "Общинска собственост "
  •     Гори, обслужвано от Старши експерт „Регионално развитие, планиране и екология“