Z6_PPGAHG80013BF064LREJVEGQ32
Z7_PPGAHG80013BF064LREJVEGQB1

Възстановяване на средства, полагащи се за рентно плащане за т.н. "Бели петна", съгласно чл. 37В, ал. 7 от ЗСПЗЗ

Дата на публикуване: 05.12.2022
Последна актуализация: 06.12.2022

 

 

Бланка - Заявление
Дата на публикуване: 08.02.2023

Бланка - Декларация
Дата на публикуване: 06.12.2022