Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T57
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TL3

Контакти

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 26.04.2022

Център за административно обслужване

3800 Кула,община Кула,област Видин

ул."Възраждане" № 38

тел. : 0938-3-37-71

email : obshtina@kula.egov.bg

Работно време  08 00 -17 00 часа без прекъсване всеки работен ден

Не е необходимо предварително записване на час за посещение на центъра .

Центъра за административно обслужване се намира на страничния вход на Община Кула и е лесно достъпен за хора с увреждания и родители с детски колички