Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KT2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121A4

Разрешения за строеж

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.10.2021
Разрешение за строеж № 8
Дата на публикуване: 08.11.2022

Разрешение за строеж № 7
Дата на публикуване: 08.11.2022

Разрешение за строеж №6
Дата на публикуване: 08.11.2022

Разрешение за строеж № 5 / 17.05.2022 година
Дата на публикуване: 04.08.2022

Разрешение за строеж № 4 / 12.04.2022 година
Дата на публикуване: 04.08.2022

Разрешение за строеж № 3 / 12.04.2022 година
Дата на публикуване: 04.08.2022

Разрешение за строеж № 2 / 11.04.2022 година
Дата на публикуване: 04.08.2022

Разрешение за строеж № 1 / 15.02.2022 година
Дата на публикуване: 04.08.2022