Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KA7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C37

Туризъм

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 08.04.2022

Бъдещето е в туризма

Въпреки наличието на социално-икономически предизвикателства и известни бариери, община Кула разполага с потенциал за развитие на туризъм. С площ от 300 кв. км. и население 3834 жители, общината е връзка между Дунавската равнина и Западна Стара планина.Налице са добри условия: наличие на културно-исторически забележителности - късноантичната римска крепост Кастра Мартис и музейна сбирка, етнографска къща, къща-музей на художника от Кула проф. Александър Поплилов, храм "Св. Петър и Павел" с уникални икони и стенописи на майстори от Дебърската школа, природни забележителности - защитен природен обект Връшка чука, находище на рядък ендемит - Български ерантис и др. Културният календар на общината е богат със събития - празници, фолклорни фестивали, международен пленер на художници, кулинарни конкурси, изложби и др.На територията на община Кула има и пет изкуствени водоема, сред които най-големият за община Видин - язовир Кула, както и язовир Полетковци, язовир Големаново, язовир Извор махала. Част от водоемите са зарибени и привличат любители на риболова, предимно от околностите.