Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O67
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KN6

Община Кула

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.08.2022

Община Кула има 9 населени места с общо население 3834 жители към 15.03.2022г.

Населени места – 9бр., по азбучен ред : 

 

Населено място

 

До об.център км.

жители

Землище км2

с.Големаново

9

88

44,211

с.Извор махала

12,9

34

25,716

с.Коста Перчево

11

49

17,263

гр.Кула-Общински център

0

2945

63,738

с.Полетковци

7,1

31

7,42

с.Старопатица

14,1

228

41,529

с.Тополовец

16,3

262

15,879

с.Цар Петрово

12,6

180

44,019

с.Чичил

12,1

17

19,595

 


  ГД ГРАО - Таблици на адресно регистрираните по постоянен и по настоящ адрес лица: https://www.grao.bg/tables.html

 

Население