Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KH2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C5

Спорт и младежки дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 12.05.2022

Спортната инфраструктура се състои от:
•    Градски стадион, който е предназначен за футбол ;
•    Стадион в с. Старопатица ;
•    Спортно – развлекателен център, с открит басейн, тенис корт и спортна зала към него, изграден през 2018г.;
•    2 спортни площадки в гр. Кула, осигуряващи условия за практикуване на баскетбол, футбол на малки врати, волейбол ;
Потенциал за развитие на масов спорт дават спортните площадки на открито, и изграждането на спортни съоръжения, които предоставят възможности за самостоятелно или организирано практикуване на спорт.