Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE5
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QN1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K7

Училища

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 21.04.2022

СУ „Васил Левски „ –гр.Кула
Адрес: п.к. 3800, гр.Кула, ул. „Възраждане“ № 32
тел. :  0938 -3-25-10
e-mail : sukula@abv.bg