Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LP7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LL6
Стратегии Програми Планове

Общински стратегически документи

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 20.07.2022

Общинските стратегически документи са:

  •     различните видове стратегии;
  •     програми, приети от Общински съвет Кула;
  •     стратегически планове.

Ще ги откриете в съответната секция в ляво на страницата