Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TL7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TD3

Записване на часове

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 26.04.2022

Работно време на Центъра за административно обслужване:
08:00 - 17:00 часа без прекъсване всеки работен ден
/не е необходимо предварително записване на час за посещение на центъра/