Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LN6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LF1

Постоянни комисии на ОбС - гр.Кула

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 29.11.2023

СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБС КУЛА– мандат 2023 г. - 2027 г.


Комисия по финанси и бюджет:

Председател: Ася Дойкова Йотова - Стоянова

Членове:           

 • Любомир Валериев Георгиев
 • Владислав Мирославов Георгиев
 • Генади Георгиев Груев
 • Андрей Митков Андреев

 

Комисия  по  икономика и  комунално  стопанство:   

Председател:   Теодора Мирославова Стоянова
 
Членове:              

 •  Зоя Стаменова Дурова
 • Николай Цанков Ненов
 • Николай Пуев Петров
 • Владимир Петров Радомиров

 

Комисия   по  социални дейности  и  здравеопазване:

Председател:  Владимир Петров Радомиров
                              
Членове:           

 • Ася Дойкова Йотова - Стоянова
 • Николай Цанков Ненов
 • Зоя Стаменова Дурова
 • Николай Пуев Петров

 

Комисия  по младежки дейности, образование, култура и спорт:

Председател:  Любомир Валериев Георгиев
 
Членове:            

 • Владислав Мирославов Георгиев
 • Теодора Мирославова Стоянова
 • Генади Георгиев Груев
 • Андрей Митков Андреев

 

Комисия  по обществен ред и сигурност:

Председател:  Владислав Мирославов Георгиев


      
Членове:            

 • Теодора Мирославова Стоянова
 • Николай Цанков Ненов
 • Николай Пуев Петров
 • Любомир Валериев Георгиев

 

Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на лица, заемащи публични длъжности:

Председател:  Зоя Стаменова Дурова

Членове:          

 • Ася Дойкова Йотова
 • Владимир Петков Радомирова