Z6_PPGAHG8009F260Q3IQCGSBG6M3
Z7_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKH540
Контактна форма Карта на общината с населените места Контакти общинска администрация

Контакти

Дата на публикуване: 09.09.2020
Последна актуализация: 01.08.2022

Oбщина Кула
3800 Кула,обл.Видин
ул. „Възраждане “ №38
тел./факс: 0938-3-20-20
email: obshtina@kula.egov.bg
д-р Владимир Владимиров – кмет