Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52CC1
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52CQ1

Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 20.07.2022

В Центърът за административно обслужване на гражданите са обособени общо шест работни места :

1 Деловодство

1 Строителен техник - ТРБ

1 Социални дейности и благоустрояване

1 Гражданско състояние

1 Главен специалист ЕСГРАОН

1 Каса- МДТ

 

Гражданите влизат един по един и се насочват към съответното гише за обслужване.