Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Покана за обществено обсъждане на отчета на Община Кула за 2022 година

Дата на публикуване: 25.08.2023
Последна актуализация: 28.08.2023