Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Завърши 106 традиционен Кулски панаир

Дата на публикуване: 22.08.2023
Последна актуализация: 22.08.2023

Община Кула проведе 106 традиционен Кулски панаир от 14 до 20 август 2023 г. Нашият малък, но с богато историческо минало град Кула посрещна своите гости и наследниците на старите кулски родове, пристигнали от всички краища на света да припомнят своите корени, които са далеч във времето на траки и римляни. Град Кула помни битки и падения, славни времена и мирно благополучие, помни имената на своите деца – герои в различни поприща.
Оцелял в най-трудни времена, преживял сътресенията на  променящия се свят и днес Кула е  запазил в голяма степен очарованието и автентичността на кулския бит и характер. Ще го видим в съхранените уникални обичаи и културни традиции, в самобитния местен фолклор и костюмите от кулския край. За духа и паметта на минали времена говорят иконописите от стария християнски храм „Св. Петър и Павел“, артефактите в историческия музей,  експонатите от етнографската  ни сбирка, летописите, съхранени в НЧ „Просвета 1882“ – гр. Кула, кулските народни песни, хора, легенди и ритуали. Има го в непреводимото очарование на уникалния кулски говор, в имената на родове, местности и личности.
Но нашият град не е изостанал във времето. Той е усвоил всички необходими постижения на съвременните технологии, без да изгуби своя облик на приятно провинциално градче, добро за живеене. Разполага с необходимите условия да посрещне своите близки и далечни гости, да им предложи приятна почивка, културни и спортни събития, забавления , вкусна и здравословна храна, докосване до непосредствения бит на кулчани.
Зиме и лете, през пролетта и есента Кула има какво да покаже, красотата й е различна, но винаги вълнуваща и непосредствена. Убедени сме, че всеки, който посети града ни, ще се върне – там , под сянката на древната кула, на белокаменния площад, при чепатите, но достойни и очарователни  наши хора.
Общинската администрация  работи екипно в интерес на гражданите на нашата община. Заедно търсим възможности за намиране на инвестиции, проекти, които биха могли да осигурят и заетост, подкрепа на бизнеса, активно образование и грижа за младите хора, закрила и грижа за старите хора и хората с увреждания, опазване и промоция на местното културно, историческо и природно богатство.

 

 панаир